Nieuws ATM Moerdijk

Langste stop in de ATM geschiedenis

Bouwen aan het ATM van morgen...

.
“We kijken terug op een zeer complexe maar succesvolle stop, zowel op technisch vlak als op veiligheidsgebied”, aldus Manager Operations Oskar van den Berg. “Dit had alles te maken met de omvang, verschillende locaties en uiteenlopende doorlooptijden van de onderhoudsprojecten. Installatie-onderdelen werden gefaseerd en uiterst zorgvuldig in en uit bedrijf genomen. Ook klaarden we een aantal nieuwbouwprojecten.”

Eén van die omvangrijke nieuwbouwprojecten was de stroomvoorziening voor de thermische reinigingsinstallatie (TRI) en rookgasreinigingsinstallatie. In de volksmond ook wel MCC-ruimte, het gebouw met alle transformatoren, schakelaars en andere bedieningsapparatuur. “In 2020 zou de voormalige MCC eigenlijk pas aan de beurt zijn”, vertelt Peter Kraaijeveld, Manager Elektrotechnische Dienst. “Door een storing in 2018 hebben we het project eerder van de grond getild en in de stop van 2019 gepland. Wij moesten alle zeilen bijzetten. Maar dat gold niet alleen voor ons. Ook de financiële collega’s moesten snel schakelen om de investeringsaanvraag de deur uit te krijgen en de afdeling Inkoop om alle benodigde materialen op tijd in huis te hebben. En tijdens de stop is door onze jongens ook menig uurtje verspijkerd. We deden er zelfs nog een schepje bovenop door de ruimte meteen van een nieuwe kabelroute en airco’s te voorzien. Al met al geen eenvoudige klus, maar met een prachtig resultaat waar we als ATM weer trots op mogen zijn!”

. .

Verder zijn alle 7.500 electroden van het elektrostatisch filter van de rookgasreinigingsinstallatie vervangen. Een helse en arbeidsintensieve klus omdat dit volledig met de hand en in smalle ruimten moest worden geklaard. Ook het sproeisysteem van de tussenkoeler is vervangen. Dit naast de nodige schoonmaak-, reparatie- en inspectiewerkzaamheden her en der in de thermische reinigingsinstallatie. De technische dienst had ook aan de slibontvangst- en verwerkingsinstallatie (SOVI) haar werk. Hier waren zij onder meer in de weer met een nieuwe, explosieveilige (ATEX) bovenloopkraan. “Ook de SOVI kan er weer voor de volle 100% tegenaan”, aldus Guido Brugmans, Hoofd Onderhoud aan de zogenaamde Waterkant van ATM.

Vooral bij de pyrolyse-installatie is flink huis gehouden. We hebben er haast een nieuwe fabriek voor terug gekregen. “Zowel het residu-afvoersysteem als de inwendige constructie van één van de twee drogers zijn compleet vernieuwd”, vervolgt Oskar. “Ook shredders, invoer- en transportsystemen hebben we onder handen genomen. Met vlagen herkende je de fabriek haast niet terug. Vooral onze klanten met verpakt chemisch afval vroegen we om een lange adem. Niet voor niets, want het onderhoud is vanzelfsprekend ook in het belang van de klant.”

. .

Onderhoudscoördinator Harry de Vos: “Een onderhoudsstop is noodzakelijk kwaad. Als we het niet doen, zou de installatie kapot gaan op momenten dat het slecht uitkomt, de reparatie te lang duurt of te kostbaar wordt. Door het beoogde onderhoud vooraf te definiëren en over de stop uit te smeren, lopen we elkaar niet voor de voeten. Ook vanuit veiligheidsoogpunt wil je niet dat het een wirwar wordt. Dit had als consequentie dat de totale doorlooptijd van de stop langer zou uitpakken.”

“De planning blijft een terugkerend en cruciaal aandachtspunt”, vult Oskar aan. “De afdelingsbelangen zijn soms verschillend van aard. Iedereen is volledig gefocust op zijn of haar voornaamste project of stakeholder. En die betrokkenheid en gedrevenheid is goed! Aan ons allemaal de taak het overkoepelende bedrijfsbelang te blijven bewaken. Hoe dan ook ben ik trots op alle betrokken collega’s en contractors die dit mogelijk hebben gemaakt. ”

“Op een enkel struikel-incident na, hadden we géén ongevallen”, blikt ook Manager Veiligheid Ben Hopmans tevreden terug. We waren dit jaar extra alert op het boven en onder elkaar werken. Dit vergt goede afstemming. Zeker omdat er zoveel collega’s en contractors tegelijkertijd aan het werk zijn. Soms wel 150 tegelijk! En dat 24 uur per dag. Met deze stop hebben we maar weer bewezen dat goed samenwerken, leidt tot het beste resultaat.”

Gerelateerde artikelen

Publicatiedatum: 13 december 2019 17:32