Nieuws ATM Moerdijk

Lozen van paraffine op zee aangepakt

MVO-nieuws | Overheidsvergoeding voor schippers die het laten verwerken...

.
Paraffine is een restproduct van aardolie en wordt onder meer gebruikt voor kaarsen, omhulsels voor kaas en in cosmetica. Het is niet giftig maar wel schadelijk voor vissen, zeezoogdieren, vogels en honden die de resten opeten. Vooralsnog mochten schippers waswater met paraffine lozen op zee. Daar steekt Minister Cora van Nieuwenhuizen een stokje voor. Een vergoedingssysteem moet het afgeven stimuleren en lozingen voorkomen.

Uit een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de haven van Rotterdam, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, stichting de Noordzee en Rijkswaterstaat is het akkoord voortgekomen. De minister ondertekende het 7 mei samen met de andere partijen. De nieuwe aanpak gaat helpen om hoge opruimkosten te voorkomen, maar bovenal de zee en de stranden schoon te houden.

. .

In Rotterdam én in Moerdijk

Ook in Moerdijk kunnen schippers met paraffine-afvalwater terecht. En wel bij ATM. Wij zijn officieel aangewezen als zogenaamde havenontvangstinstallatie voor de ontvangst en verwerking van scheepsafvalstoffen. Daarbij is de verwerking van afvalwater met paraffine voor ons business as usual. Het akkoord om paraffine in de zee te voorkomen en het milieubewustzijn onder schippers te vergroten, steunen wij dan ook van harte!

Publicatiedatum: 14 mei 2018 16:08