Nieuws ATM Moerdijk

500 dagen zonder verzuimongeval!

Het is bemoedigend en verheugend dat we 500 dagen ofwel 12.000 uur lang met 214 collega’s geen enkel verzuimongeval kenden.

Een fantastisch resultaat waar iedere ATM’er aan heeft bijgedragen. We zijn dan ook trots op alle collega’s en hebben dit record vandaag gevierd met toepasselijk gebak.

. .

Scherp blijven

Ook de komende jaren blijft stay safe het devies. Op naar nog eens 500 dagen zonder ongeval met verzuim!

Scoreborden

Vanaf december 2015 hebben we tevens zes digitale veiligheidsdisplays geplaatst om continu onze veiligheidsprestatie te tonen en collega’s zo nog bewuster te maken. Alle ongevallen met verzuim, zonder verzuim, maar ook risicomeldingen, verbetervoorstellen en schades worden al jaren geregistreerd en gemonitord.

(Deze foto is van afgelopen winter) (Deze foto is van afgelopen winter)

Lees begin juli meer over onze veiligheidsprestaties en –cultuur in het nieuwe MVO-jaarverslag…

Publicatiedatum: 22 juni 2016 16:19