Pyrolyse ATM Moerdijk

Pyrolyse

Het verpakt chemisch afval, maar ook het sediment vanuit de slibverwerking, wordt verwerkt in de pyrolyse-installatie. Het afval wordt inclusief verpakking geshredderd middels twee shredders. Het hart van de installatie wordt gevormd door twee centraal gelegen stationaire trommels. Een transportworm vervoert de geshredderde afvalstoffen hier doorheen. In de trommel wordt het materiaal bij hoge temperatuur en een ondermaat aan zuurstof verhit. Doordat amper zuurstof wordt toegelaten, vindt er geen volledige verbranding van het materiaal plaats, maar wordt het deels omgezet in een brandbaar gas. Het gas wordt met een leiding naar de thermische reinigingsinstallatie gebracht, waar het als brandstof dient.

Op zoek naar een oplossing voor uw afval?

Reststoffen

De pyrolyse-installatie veroorzaakt dus geen directe emissies naar de buitenlucht door de energetische verbinding. Wat overblijft, is enerzijds metaalschroot van de verpakkingen die met magneten worden teruggewonnen om hergebruikt te kunnen worden. Anderzijds blijft residu over wat wordt afgevoerd voor verdere verwerking of naar een stortplaats.

Klik hier voor al onze video's.