Slibverwerking ATM Moerdijk

Slibverwerking

Het oliehoudend slib wat bij ATM wordt verwerkt, zijn mengsels in allerlei verhoudingen van olie, water en sediment. Deze drie fracties halen we uit elkaar met behulp van een decanter-techniek. Een decanter is een soort draaiende trommel, die door het centrifugeren de verschillende stoffen van elkaar scheidt. Het zware sediment zakt naar onderen, de aanwezige olie-elementen komen bovenop te liggen en daartussen bevindt zich het afvalwater.

Op zoek naar een oplossing voor uw afval?

Volgende verwerkingstap

Deze drie stromen leiden we vervolgens uit de decanter naar de volgende verwerkingsstap. Het sediment wordt verwerkt in een andere installatie op het ATM-terrein, de pyrolyse-installatie . De vrijgekomen olie wordt ingezet als brandstof bij de thermische reinigingsinstallatie . Het overgebleven afvalwater gaat naar de waterzuiveringsinstallatie .

Klik hier voor al onze video's.