1. Homepage
  2. Over ATM
  3. Nieuws

ATM in het nieuws

17 april 2021

Naar aanleiding van een onderzoek op de toegepaste TGG op locaties als Perkpolder en Bunschoten. De media stelt dat ATM zich niet aan de regels heeft gehouden en dat de IL&T ATM heeft opgedragen het productieproces aan te passen.

ATM is van oordeel dat de geleverde grond altijd volgens de juiste gecertificeerde specificaties is geleverd en dat voldaan wordt aan alle vereisten op basis van het procescertificaat en de vigerende vergunningen. Desondanks heeft de IL&T in 2018 gevraagd om alle opgeslagen TGG te bemonsteren en niet uit te leveren totdat deze grond opnieuw is goedgekeurd voor toepassingen. Belangrijk te benadrukken is dat ATM zijn grondstromen indertijd niet direct aan een aannemer heeft geleverd. De verkoop aan eindgebruikers vond destijds plaats door een externe gecertificeerde partij. Deze partij zag er op toe dat de grond onder de juiste voorwaarden werd toegepast.

Daarnaast is er op last van de IL&T een wijziging doorgevoerd in het proces, waarbij de reden van deze wijziging altijd door ATM is betwist maar hieraan is meegewerkt om de markt voor TGG heropend te krijgen. Eind 2019 heeft de IL&T medegedeeld dat de opgeslagen TGG op een correcte manier is geanalyseerd en is vrijgegeven voor gebruik, mits er voldoende maatregelen rondom de zorgplicht zijn getroffen. Sinds 2020 wordt de TGG (zonder PFAS) weer ingezet in Nederland en het buitenland. Het feit dat de IL&T de TGG onder voorwaarden heeft vrijgegeven, bevestigt de kwaliteit van het product. Veilig, duurzaam en met zorg voor de gemeenschap opereren vormt de kern van ons doel- en bedrijfsmodel.

ATM biedt een unieke service in Nederland door het thermisch reinigen van sterk vervuilde grond en andere materialen die geen andere behandelingsoplossing hebben dan voor altijd op een stortplaats te worden gestort, wat in strijd is met de Nederlandse wetgeving en de circulariteitsdoelstellingen. Deze reiniging moet op een veilige manier gebeuren en ATM beschikt over een hoogwaardig laboratorium waar analyse en controle van onze processen en producten plaatsvindt. Compliance staat bij ATM hoog in het vaandel en het opereert binnen een strakke regelgevende omgeving.

Wij betreuren dan ook alle negatieve media-aandacht en vinden dat dit geen recht doet aan de professionaliteit van ons bedrijf.