1. Homepage
  2. Over ATM
  3. Nieuws

Inwendige reiniging opslagtank

22 december 2021

Op 24 december wordt opslagtank V-21 uit bedrijf genomen voor een inwendige reiniging. Hiervoor wordt de opslagtank eerst zover mogelijk leeggemaakt, waarna deze inwendig wordt gewassen. Om emissies te voorkomen wordt de opslagtank tijdens deze werkzaamheden afgezogen.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden in de loop van 25 december worden afgerond, waarna de opslagtank weer in bedrijf wordt genomen.