1. Homepage
  2. Over ATM
  3. Nieuws

Onderhoudswerkzaamheden rookgasreiniging

20 december 2021

In de nacht van 20 op 21 december worden de TRI en Pyro uit bedrijf genomen ten behoeve van onderhoud aan de rookgasreiniging. De planning is dat de onderhoudswerkzaamheden in de loop van 21 december gereed zijn, waarna de TRI en Pyro weer opgestart worden. Gedurende de onderhoudswerkzaamheden wordt de dampvernietiging van het terrein overgenomen door de back-up voorziening. Er wordt geen overlast van deze werkzaamheden verwacht.