1. Homepage
  2. Over ATM
  3. Nieuws

Onderzoek naar PFAS in afvalstromen

05 oktober 2022

Het is je vast niet ontgaan dat Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) een belangrijk en steeds groter probleem is in de samenleving. Dit is iets waar veel bedrijven, zoals wij en onze klanten, mee te maken hebben.

Sinds 2019 monitort ATM op de aanwezigheid van PFAS in het effluent van de waterzuivering. Hieruit bleek dat er PFAS aanwezig is. Dit is aanleiding geweest om verder onderzoek te doen naar de aanwezigheid van PFAS in onder andere afvalwater.

Een intern projectgroep binnen ATM buigt zich over dit vraagstuk. Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de aanwezigheid van PFAS in aangeleverde afvalstromen. Om meer inzicht te krijgen in de herkomst en de concentratie van PFAS gaan wij de binnenkomende afvalwaters de komende weken extra controleren. Het PFAS onderzoek zal voor binnenkomende tankwagens gebeuren en bij aanvoer per schip.

Een extern laboratorium analyseert alle genomen monsters op PFAS. Op basis van de resultaten brengen wij in kaart in welke mate er sprake is van identificeerbare bronnen dan wel diffuse aanwezigheid van PFAS. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek worden de mogelijkheden geïnventariseerd. ATM neemt momenteel actief deel aan verschillende (inter)nationale consortia die bezig zijn met het ontwikkelen van zuiveringstechnologieën om PFAS te verwijderen.

Lees hier het hele bericht